تلفن

۳۱۴۳۴ – ۰۵۱

آدرس

مشهد – جاده فریمان – بعد از تپه سلام – فرعی دوم سمت راست