تندیس حمایت از مصرف کننده

جلسه ارائه پاورپوینت جهت اخذ تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال ۱۳۹۷

جلسه ارائه پاورپوینت و مستندات شرکت شیفته، در جلسه ای در اتاق صنعت، معدن و تعزیرات استان، به منظور اخذ تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال ۱۳۹۷٫.

لازم بذکر است از سال ۱۳۸۰، در روز نهم اسفند ماه هرسال که به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی برگزاری همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری و مدیران شرکت ها اقدام به معرفی شرکت‌های حامی حقوق مصرف‌کننده، به عموم مردم کرده و با اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از آنها تقدیر می‌شود. همچنین ارزیابی و انتخاب شرکت ها، حاصل فرآیندی یک ساله است که بر اساس شاخص‌ها و مفاد مندرج در آیین ‌نامه اعطای گواهینامه‌ و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ارزیابی و انتخاب می شوند.