مصرف کننده گرامی با سلام؛

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، خواهشمند است به منظور حصول نتیجه بهتر و کسب نظرات شما در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مشتریان، پرسشنامه  با نهایت دقت و صداقت تکمیل و ثبت گردد.
با تشکر فراوان  شرکت کشت و صنعت شهدین

 

 

فرم نظرسنجی مشتریان