سرمایه گذاری چیزی نیست که فقط اختصاص به افراد میلیاردر  یا ثروتمند باشد . تمامی مردم حق استفاده از سرمایه گذاری هر چند اندک برای کسب روزی حلال را دارند . در این راستا شرکت شهدین به پاس قدردانی از مصرف کنندگان عزیز بر آن شد که سرمایه های هر چند اندک  در تولید بکار گیرد و آنها را جزئی از شرکای تجاری خود بداند.

امیدواریم بتوانیم ذره ای از وفاداری مصرف کنندگان عزیز را جبران نماییم.

(فرم اولیه ثبت اطلاعات سرمایه گذاران )

در صورت تمایل به سرمایه گذاری فرم زیر را پر نمایید .

سرمایه گذاری

  • ( حداقل یک شماره کارت وارد نمایید )