• راهنمای شرکت در قرعه کشی شهدین
  • قرعه کشی ماهانه یک دستگاه پژو ۴۰۵ بهمراه یک سرویس طلا

 • برندگان مرحله هفتم قرعه کشی شهدین (ویژه استان سیستان و بلوچستان)

  مشاهده ی جزئیات

  امیدواریم این بار شما برنده خوش شانس محصولات غذایی شهدین باشید .

  برندگان شهدین

 • برندگان مرحله ششم قرعه کشی شهدین (ویژه استان سیستان و بلوچستان)

  مشاهده ی جزئیات

  آقای دین محمد بامری از ایرانشهر، برنده خوش شانس خودرو ۴۰۵ ازمحصولات غذایی شهدین.

 • برندگان مرحله پنجم قرعه کشی شهدین (ویژه استان سیستان و بلوچستان)

  مشاهده ی جزئیات

  خانم نازخاتون روشن زهی از سراوان، برنده خوش شانس خودرو ۴۰۵ ازمحصولات غذایی شهدین.

 • برندگان مرحله چهارم قرعه کشی شهدین (ویژه استان سیستان و بلوچستان)

  مشاهده ی جزئیات

  خانم گل بی بی رئیسی از نیکشهر، برنده خوش شانس خودرو ۴۰۵ ازمحصولات غذایی شهدین.

 • برندگان مرحله سوم قرعه کشی شهدین (ویژه استان سیستان و بلوچستان)

  مشاهده ی جزئیات

  خانم محدثه شفیعی از زاهدان، برنده خوش شانس خودرو ۴۰۵ ازمحصولات غذایی شهدین.

 • برندگان مرحله دوم قرعه کشی شهدین (ویژه استان سیستان و بلوچستان)

  مشاهده ی جزئیات

  آقای علی بیابانی از چابهار، برنده خوش شانس خودرو ۴۰۵ ازمحصولات غذایی شهدین.

 • برندگان مرحله اول قرعه کشی شهدین (ویژه استان سیستان و بلوچستان)

  مشاهده ی جزئیات

  خانم عایشه دهانی کهن کرمشاه از روستای کهن ملا، برنده خوش شانس خودرو ۴۰۵ ازمحصولات غذایی شهدین.

  • قرعه کشی ماهانه کمک هزینه خرید خودرو بهمراه ۱۱۴ سکه طلا

 • برندگان مرحله چهارم سکه باران شهدین

  ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

  مشاهده ی جزئیات

  امیدواریم این بار شما برنده خوش شانس محصولات غذایی شهدین باشید .

  پوستر-سکه-باران-شهدین

 • برندگان مرحله سوم سکه باران شهدین

  ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

  مشاهده ی جزئیات

  آقای حسین فولادی از رودان بندر عباس، برنده خوش شانس کمک هزینه خرید خودرو به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ازمحصولات غذایی شهدین.

 • برندگان مرحله دوم سکه باران شهدین

  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

  مشاهده ی جزئیات

  آقای حسن پورآتش از کرمان، برنده خوش شانس کمک هزینه خرید خودرو به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ازمحصولات غذایی شهدین. .

  پوستر-سکه-باران-شهدین

 • برندگان مرحله اول سکه باران شهدین

  ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

  مشاهده ی جزئیات

  خانم سیده سمانه موسوی از یزد، برنده خوش شانس کمک هزینه خرید خودرو به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ازمحصولات غذایی شهدین.