تلفن

۳۱۴۳۴ – ۰۵۱

واحد صادرات : ۰۹۱۲۹۵۹۴۸۲۸

آدرس

مشهد – جاده فریمان – بعد از تپه سلام – فرعی دوم سمت راست

shahdingroup@gmail.com

ایمیل واحد صادرات : zolfi.shifteh@gmail.com

و یا فرم زیر را جهت ارتباط تکمیل نمایید :

تماس با ما