طرح تقدیر

فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است. امروزه، فعالیت های فروش در فعالیت های بازار یابی به ابزار کارآمدی تبدیل شده اند.

فروش به عنوان بخشی از فعالیت های پیشبردی به ارتقای سازمان ها، شرکت ها و بنگاه ها کمک می کند و در عین حال مکمل سایر فعالیت های پیشبردی ( تبلیغات، روابط عمومی، بازار یابی مستقیم، کسب شهرت و محبوبیت است) و سبب افزایش اثر بخشی آن ها می شود.

مدیریت فروش و فروش موفق مستلزم مهارت در شناخت انواع تیپ های شخصیتی و راه های کنار آمدن با آن ها، مهارت در ارایه ی توضیحات، آشنایی با تکنیک های فروش، کسب آگاهی در مورد رقبا و محصولات آن ها، مهارت در انجام مذاکرات تلفنی و حضوری، صداقت با مشتریان  است و نتیجه بذر تلاش و کوشش شما ، درخت امیدی است که به بار می نشیند ونوید بخش آینده ای پرنشاط و زیبا است .

لذا بر خود واجب میدانیم که از تلاش خالصانه  و صادقانه شما تقدیر و تشکر بعمل آوریم.

بدین منظور خواهشمند است فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

[Form id=”8″]