کشک پاکتی

کشک پاکتی شهدین

محتویات کشک پاکتی

کشک تغلیظ شده
نمک

ویژگی های کشک پاکتی

دارای مواد طبیعی
بسته بندی ۲۴ عددی
۱۰۰ گرم (+- ۱۰)
دارای نشان حلال
بهترین کیفیت
دارای نشان استاندارد