شرکت تولیدی محصولات غذایی شهدین با ظرفیتی بیش از بیست هزار تن جهت تولید انواع رب، کمپوت، کنسرو غیر گوشتی، مربا و ترشی در کنار شما مصرف کنندگان گرامی ۲۷ ساله شد .

این شرکت ضمن احترام به  مصرف کنندگان گرامی و با بهره گیری از آزمایشگاه های مجهز به منظور انجام تست های کیفیتی مربوطه ، موفق به دریافت استانداردهای ملی ایران و گواهینامه های معتبر دنیا در امر مدیریت کیفیت گردیده است.