کشک ۲۲۰ گرمی شهدین

کشک 220 گرمی شهدین

محتویات کشک ۲۲۰ گرمی شهدین

کشک تغلیظ شده
نمک

ویژگی های کشک ۲۲۰ گرمی شهدین

دارای مواد طبیعی
بسته بندی ۱۲ عددی
۲۲۰ گرم (+- ۱۵)
دارای نشان حلال
بهترین کیفیت
دارای نشان استاندارد